ေမး။ ။ဘယ္သူေတြက ဘာေတြေရာင္းခ်လို႕ရနိဳင္မလဲ
ေျဖ။ ။ စာေပထုတ္လုပ္ေရးမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႕စာေပတိုက္မွထုတ္ေသာစာအုပ္မ်ားကို Ebook အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကို digital paper အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
စာေရးဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိ တို႕ ကိုယ္တိုင္ေရးစာအုပ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
ကဗ်ာဆရာမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း စုေရးထားတဲ့ကဗ်ာစာအုပ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
ကာတြန္းဆရာမ်ား ပန္းခ်ီဆရာမ်ား အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ တစ္ကြက္ကာတြန္းမ်ား ကို မီဒီယာမ်ားတြင္အသံုးျပဳနိဳင္ေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
အလြတ္တမ္းသတင္းေထာက္မ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရိုက္ကူးထားေသာ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
နည္းပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႕ ပညာျဖန္႔ေဝျခင္းအားျဖင့္ tutorials မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ဗီဒီယို ပညာေပး ဟာသဇာတ္လမး္ တိုမ်ားကို ထုတ္လုပ္နိုင္သူမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ဘာေတြ၀ယ္ယူနိဳင္မလဲ
ေျဖ။ ။ စာေပစိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနနဲ႕ ဆိုင္အထိသြားမ၀ယ္နိဳင္လို႕ စိတ္ညစ္စရာမလိုဘဲ စာအုပ္မ်ိဳးစံု၊ သတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္မ်ိဳးစံု ကို အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူဖတ္၇ွုနိုင္ပါမည္။
မီဒီယာအေနနဲ႕ မိမိတို႕ မီဒီယာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ ေဆာင္းပါး ဘာသာျပန္သတင္း သတင္းဒါတ္ပံုႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူနိဳင္ပါတယ္။
နည္းပညာ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အေနနဲ႕လည္း ပညာရွင္မ်ား တင္ထားတဲ့ ျမန္မာလို နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား၊ နည္းပညာသင္ၾကားမွုမ်ားကို ၀ယ္ယူ ေလ့လာနိဳင္ပါတယ္။
အြန္လိုင္းမွ နည္းပညာသင္ၾကားမွဳမ်ားကို ဖုန္းရွိယံုနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာနိုင္ေအာင္ tutorial ဗီဒီယိုဖိုဖိုင္မ်ားလည္း ၀ယ္ယူေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

Steam , Google play gift,iTune ကဲ့သို႕ Cards မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုင္း၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

ဖုန္းဘီလ္မ်ိဳးစံုကိုလည္းအခ်ိန္တိုင္း၀ယ္ယူအားေပးနိုင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ register လုပ္ရန္ မည္မွ်ကုန္က်မည္နည္း။
ေျဖ။ ။ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ မိမိတို႕၀ယ္ယူထားေသာ Credit မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူနိုင္ပါသလား။
ေျဖ။ ။ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ထုတ္ယူ နိုင္ပါတယ္။ Normal Member မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ယူေသာအခါ 15% ႏွုတ္ယူျပီးမွ refund ျပန္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး VIP မန္ဘာမ်ားကေတာ့ point လက္က်န္အတိုင္း အတိအက် ျပန္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ khitmarketplace ကို ဘာေၾကာင့္ သံုးသင့္သလဲ။
ေျဖ။ ။အမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေရးကို အဓိက ထားၿပီး မူပိုင္ခြင့္ မခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ တစ္ေနရာထဲမွာ အစံုအလင္ ရနိုင္တဲ့အတြက္ ေပါ့။

ေမး။ ။Normal Member ႏွင့္ VIP Member က ဘယ္လိုကြာျခားပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဖုန္းဘီလ္ ျဖင့္ credit ျဖည့္ေသာ member သည္ normal member ျဖစ္ပါသည္။
        Bank, OK$ , Wave Monley ကဲ့သို႕ေငြသားတိုက္႐ိုက္ ေပးေသာ Member သည္  VIP Member ျဖစ္ပါသည္။

Khit Market